Ceglédinfo

Hír, program

TÁJÉKOZTATÁS A HELYI ADÓKRÓL

2020.12.15. 15:12 Rovat: Közlemények - Felhívások | Forrás: www.cegled.hu
TÁJÉKOZTATÁS A HELYI ADÓKRÓL

az adat bejelentési, valamint az adóbevallási kötelezettségeik teljesítéséről:

 

Magánszemélyek kommunális adója:

 

Adóköteles: a magánszemély tulajdonában lévő lakóház, lakás, telek, a nem magánszemély tulajdonában lévő lakás, bérleti joga.

Az adó alanya, aki az év első napján az adótárgy tulajdonosa, vagyon értékű jog jogosítottja, (továbbiakban együtt tulajdonosa) lakásbérlet esetén a bérlője. Több tulajdonos vagy bérlőtárs esetén a tulajdonosok tulajdoni (bérlői) hányadaik arányában adóalanyok.

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adó alanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

 

Építményadó:

 

Adóköteles: az önkormányzat illetékességi területén lévő, nem lakás céljára szolgáló épületrész, épület. (például: üzlet, műterem, raktár, műhely, stb.) továbbiakban együtt építmény.

Az adó alanya, aki az év első napján az építmény tulajdonosa, vagyon értékű jog jogosítottja. (továbbiakban együtt tulajdonosa)

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött, és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban, a tulajdonosok az adó alanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

 


 

Adóbevallási kötelezettség

Az adózónak az építményadóról és a magánszemély kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentését teljesítenie. Bejelentési kötelezettsége van az eladó- és a szerző félnek (örökösnek, megajándékozottnak) is. Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

 


 

 

Helyi iparűzési adó:

 

Az adó alanya a jogszabályban meghatározottak szerinti vállalkozó (ide értve a mezőgazdasági őstermelőt is ha bevétele meghaladja a 600 e Ft-ot).

 

Elektronikus úton történő bejelentkezési és bevallási kötelezettsége van

vállalkozási tevékenysége után az önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel (fiók-telephellyel) rendelkező vállalkozónak az adóról az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a KATA-s vállalkozások változás bejelentését kizárólag határidőn belül - kezdő naptól számított 45 napon belül vagy február 15-ig- van módunk elfogadni.

 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021.01.01-től) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét - ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti

 


 

Idegenforgalmi adó:

 

Bevallási kötelezettsége van:

A szállásadónak, aki az adóbeszedésre kötelezett tevékenységét annak keletkezésétől számított 15 napon belül az önkormányzati adóhatóságnál írásban, az elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett adózó elektronikus úton köteles bejelenteni. A vendégéjszakákról a tárgyhót követő hó 15-ig bevallást kell tennie.

 


 

Az adóalany az adat bejelentési kötelezettségét az adónemre vonatkozó nyomtatványon vagy elektronikus úton - az erre kötelezett kizárólag elektronikus úton - teljesítheti az önkormányzati adóhatóság részére.

A bejelentési- és a bevallási nyomtatványok az Önkormányzat honlapján www.cegled.hu jobb oldalon az Ügyintézés menüben, letölthető nyomtatványok cím alatt közvetlenül letölthetők.

Az Önkormányzati Hivatali Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap van lehetőség elektronikus kapcsolattartásra.

Személyes tájékoztatást az Adóhatósági Iroda munkatársai adnak ügyfélfogadási időben.

 

Ügyfélfogadási idő:   

Hétfő:             12.30-16.00,   

Kedd:              08.00-12.00,   

Szerda:            12.30-18.00

Csütörtök:       nincs,  

Péntek:            08.00-12.00

 

Az adót elsődlegesen félévente, két egyenlő részletben március hónap tizenötödik napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig kell megfizetni.

 

Együttműködésüket köszönjük!

 

Cegléd 2020. december 10.

Dr. Diósgyőri Gitta

címzetes főjegyző

Értékelés: 0/0

Eseménynaptár

Ke Sz Cs Sz Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuális programok

Hirdetésszervezés

Cegléd időjárása

meteoblue

Térségi Adattár

Régi honlapunk