Ceglédinfo

Hír, program

Polgármesteri beszámoló a költségvetésről

2020.02.21. 11:59 Rovat: Közélet
Polgármesteri beszámoló a költségvetésről

A város idei évi költségvetése volt a fő téma dr. Csáky András február 19-én, második alkalommal megtartott polgármesteri beszámolóján, de szó esett a legutóbbi testületi ülés egyéb napirendi pontjairól is.

Ismét a Ceglédi Kaszinó adott otthont dr. Csáky András polgármester lakossági fórumának, ahol a város első embere mindenekelőtt a múlt hét végén történt szomorú esetről számolt be a jelenlevőknek. Mint ismeretes, a hétvégén valaki a tavaly Húsvétkor elgázolt lánynak a helyszínen kialakított emlékhelyét szétrombolta. "Rendőrkapitány úr még aznap tájékoztatott, hogy néhány órán belül elfogták az ukrán nemzetiségű tettest. A hétfői napon bíróság elé állították és 1 év börtönt kapott 2 évre felfüggesztve. Jeleztem, hogy az ügyészség kezdeményezhetné a kiutasítását, és hogy az idegenrendészet erősen vizsgálja az itteni tartózkodásának jogszerűségét. Példás gyorsasággal intézkedett a rendőrség, amit ezúton is köszönök." - fogalmazott a polgármester.

 

Ezt követően a január végi államtitkári látogatásról ejtett szót. "Január 25-e táján munkatársaim szóltak, hogy Fónagy államtitkár úr keres telefonon. Meglepett, hiszen régen találkoztunk már, bár több évtizede ismerjük egymást, még a rendszerváltás kezdete óta." - kezdte, majd hozzátette: az államtitkár kérésének megfelelően zárt ajtós volt a tárgyalás, melynek csak az eleje volt sajtónyilvános. - "Megmondom őszintén nagyon vártam a találkozót, hiszen államtitkár úr a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár, és vagyon kérdésében is vannak közös dolgaink az állammal. Hiszen vannak olyan ingatlanok, nem is egy olyan Cegléden, melyek részben önkormányzati tulajdonúak, részben állami tulajdonúak. Vannak olyan állami tulajdonú ingatlanok, például Törteli úton kifelé egy volt lőtér, ami teljesen elhanyagolt és szeméttároló hely lett, amit a város nagyon jól tudna hasznosítani. Továbbá folyamatban van az én szívügyem, a PIMI-nek az ügye. Még decemberben írtam miniszter asszonynak az átadással kapcsolatban, ezekről csináltunk egy feljegyzést és ezzel vártam államtitkár urat." Mint mondta: ígéretet kapott, hogy az államtitkár is tárgyalni fog a PIMI ügyében, hogy minél hamarabb megkapják az állásfoglalást, hogy átadhatják-e ingyenesen az ingatlant, illetve milyen egyéb lehetőségeik vannak. Ezen kívül a találkozón még a kábelvezeték kérdése volt napirenden.

 

A múlt heti testületi ülést az év legfontosabb ülésének nevezte a polgármester. "Egy város és egy ország életében a legfontosabb rendelet illetve törvény az a költségvetés. Nem volt könnyű összeállítani, hiszen normális esetekben már szeptember vége, október az az időszak, amikor elkezdik előkészíteni a költségvetés összeállítását. Tavaly választások voltak október közepén, utána jogorvoslati dolgok is adódtak, késve vettük át a megbízólevelünket, késve állt fel az új testület is." - kezdte a beszámolót, hozzátéve: egyéb dolgok is nehezítették a folyamatot. - "Időközben kiderült, hogy már hónapok óta a pénzügy iroda vezetője betegállományban van, majd január elején, amikor letelt a betegállomány bejött és közölte, hogy felmond. Az sem könnyítette a helyzetünket, hogy január közepe felé még több központi támogatási tételről nem tudtuk, hogy mennyi lesz az annyi. Aztán azt megkaptuk, de még mindig hiányoztak bizonyos sorok. Múlt hét csütörtökön fogadtuk el a költségvetést, másnap mentem a TV-be a szokásos nyilatkozatra. Ha csütörtökön nyilatkoztam volna, azt mondtam volna, hogy az állami támogatás az előző évihez képest 10 millióval kevesebb, de csütörtökön megkaptuk az utolsó tételt. Ilyen körülmények között kellett megalkotni és elfogadni a költségvetést." Hozzátette: az az elve, hogy minél szélesebb körben tárgyalják meg ezeket a dolgokat, hiszen minél több ember látja, annál több vélemény hangzik el és annál jobb eredmény születhet.

 

"Ezért a költségvetés tárgyalás közben minden képviselőt tájékoztattam, hogy melyik nap melyik intézménnyel, társasággal ülünk le egyeztetni. Hívtam őket, volt aki élt vele, volt aki nem. Azért mondom, mert elhangzottak olyan kritikák az egyik oldalról, hogy nem jutottak kellő anyaghoz hozzá képviselők, ez nyilván nem igaz. Mindvégig figyelemmel kísérhették. Végül ahogy kellett és törvényileg elő van írva, február 1-el benyújtottuk a költségvetést. Úgy fogalmaztam, hogy ez egy konzervatív költségvetés. Addig nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér. A meghatározott és tervezett bevételi mértékben állítottuk be a kiadásokat. Az egyéb szükségesnek vélt beruházások pedig céltartalékba és várólistára kerültek, mondván, ha több folyik be, akkor azokat is teljesítjük."

 

"Abban állapodtam meg a többségi frakció vezetőjével, hogy a testület egy prioritási sorrendet fog meghatározni, hogy a rendelkezésre álló forrásokból milyen sorrendben elégítjük ki a beruházásokat. Utolsó napra a könyvvizsgáló is adott egy írásos véleményt, amihez ragaszkodtam, hisz ez minket is véd. Ő is azt javasolta hogy prioritási sorrend felállítása javasolható, de végső konklúziója az volt, idézem: "véleményem szerint a költségvetés a ténylegesen várható bevételek és kiadások számításba vételével készült, a törvényi előírásoknak megfelel, ezért elfogadásra ajánlom a bizottságok és a testület számára." Ez volt az a pillanat, amikor megnyugodtam, mert semmi nem indokolta volna azt, hogy ne fogadják el a költségvetést." - fogalmazott, majd elmondta: az utolsó pillanatban, nem egészen egy nappal a költségvetés tárgyalás előtt a Fidesz frakció benyújtott egy módosítást, melyben 160 millió forinttal megemelte a bevételi oldalt, azon belül is az iparűzési adó bevételi tételt. "Mi a tavalyi évhez képest 20 vagy 30 millióval alacsonyabbra lőttük be az iparűzési adó bevételét, mert tavaly még folyt az M4-es építkezése és onnan egy egyszeri, nagyobb adóbevétel származott. Az idén már nem volt várható. A másik, ami érezhető, lassul a gazdaság. Úgy fogalmaz az államháztartási törvény és a költségvetési rendeletünk is, hogy ha plusz bevétel keletkezik, akkor a testület dönt annak a felhasználásáról. De ők azt mondták hogy nem, 160 millióval emelkedni fog az iparűzési adó bevétel. Amikor kérdeztem hogy honnan, azt mondták: van egy nagy cég ami éppen beruház, az valóban egy 32 milliárdos beruházás ami 6,3 milliárd állami támogatással valósul meg 2 év alatt. Csak a beruházás jelentős része eszköz, nem csak pavilont építenek oda, ott drága berendezések, polcok és ehhez hasonló dolgok készülnek, ami nem képezi alapját az iparűzési adónak. Pár erre rálátó szakemberrel tárgyalva, az volt a véleményük, hogy ebből a beruházásból két év alatt maximum 30-35 millió forint plusz iparűzési adó bevétel várható. De annak is a nagyobb része inkább jövőre." - hozzátette: a 160 milliós emelés mellé egy prioritási listát is benyújtottak.  - "Abban állapodtunk, meg hogy ezt a testület mindkét (politikai - a szerk.) oldala megtárgyalja, és együtt állapítjuk meg. Végül ezt fogadta el a testület. Minekután megalapozatlannak tartottam a bevételi oldalt, és felháborítónak azt, hogy önhatalmúlag egy oldal határozza meg, hogy milyen beruházások történjenek és a másik oldalt nem kérdezzük meg, ezért én tartózkodtam. De átment, van a városnak költségvetése és nincs félelmem, mert a fékek benne vannak a jogszabályokban, csak a rendelkezésre álló összegekkel indíthatunk el beruházásokat."

 

A fórumon elhangzott: a költségvetés főösszege több mint 11 milliárd forint. Ebből állami támogatás 2,4 milliárd ft, helyi adóbevétel tervezet 2,6 milliárd forint. Beruházásokra, útalapra 210 millió, Kossuth Ferenc u. felújítására (Széchenyi úttól a vasútállomásig) 55 millió, Puskaporos teljes megújítására 80 millió forint van betervezve. További számok: kerékpárút 141 millió forint, csapadékvíz elvezetés 341 millió forint, Piac felújítása 123 millió forint, sportra 196 millió forint, ebből 100-at visz el a Gál József Sportcsarnok.

 

Szó esett a képviselői tiszteletdíjak emeléséről is. "Ez egy érdekes játék volt. A költségvetés előkészítési fázisában felkeresett a Fidesz frakció és egy nagyon jelentős mértékű tiszteletdíj emelést szeretett volna, illetve kért tőlem. Azt mondtam, hogy miután minden dolgozónknak 8%-os béremelést tudtunk biztosítani, úgy gondolom, hogy tisztességtelen ennél magasabb emelés, tehát 8%-ra fogok javaslatot tenni. A testület még az ülés elején gazdasági tanácsadó alkalmazásáról döntött. Ez egy jó nevű cég kiváló külföldi kapcsolatokkal, amit személyes kapcsolatom révén szereztem meg őket segítségként és havi 400 ezer forintos díjért. Kitalálták, hogy a cég javadalmazása nem lehet magasabb, mint a bizottsági elnökök javadalmazásának a kétszerese. A 8%-ot meghaladó emelésre tettek javaslatot. Tudhatták volna, hogy minőségi többséget igénylő döntésről volt szó, nem voltak elegen, a többség meg volt, de a minősítő többség nem, így nem kapta meg a szükséges szavazatarányt az előterjesztés."

 

Szintén napirendi pont volt a lakások és helyiségek bérleti díja. A városnak 218 db lakása van, amit bérbe ad. A bérleti szerződések úgy szólnak, hogy minden évben az előző évi inflációval lehet emelni a lakbért. "Azonban az utóbbi években a beruházási és fenntartási költségek jelentős mértékben megemelkedtek. A város nem tudott annyi lakbért beszedni, amivel normálisan tudta volna működtetni a lakás állományát. Számos alkalommal vannak felújítások, ehhez forrásokat kell biztosítani. Én 15%-os emelésre tettem javaslatot, ez végül 20% lett, ami magában foglalja már az inflációs emelést. Lehet mérséklést kérni, ezeknek a lehetősége megmaradt. Minden bérlő erről hamarosan értesítést fog kapni." - fogalmazott dr. Csáky András.

 

László Ágnes önkormányzati képviselő javaslata volt decemberben, hogy a járdaépítését a lakosságnak elő kellene segíteni. Elkészült az ezzel kapcsolatos előterjesztés, ami a testület elé került rendelet formájában, és március 1-vel fog hatályba lépni. "Március végéig megjelenik a felhívás, ami alapján lehet pályázni és négyzetméterenként 5 ezer forint támogatást ad a várost, de háztartásonként maximum 300 ezer forintot. Ezt a támogatási összeget anyagra és munkadíjra lehet fordítani, de számlával természetesen igazolni kell." Hozzátette: elég nagy az érdeklődés a kezdeményezés iránt.

 

A polgármester tájékoztatta a közvéleményt, hogy a fogadóórája ideje ezentúl nem minden 3. hét szerda délután, hanem minden 3. hét hétfő délutánján lesz.

 

(Fotó: Kisfaludi István) 

Értékelés: 0/0

Eseménynaptár

Ke Sz Cs Sz Va
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Aktuális programok

Hirdetésszervezés

Cegléd időjárása

meteoblue

Térségi Adattár

Régi honlapunk